.......................................................................................................

___________________________________________________________________________

jueves, agosto 30, 2007

Encuentros Anticivilización 2007

PROGRAMA PROVISIONAL DE LES TROBADES ANTICIVILITZACIÓ 2007.
8, 9, 10 i 11 de setembre.


Les activitats es divideixen en debats i tallers, de moment hem fixat els debats. Els tallers s'aniran distribuint en funció de la dinàmica de les trobades.DISSABTE 8 DE SETEMBRE

Matí:

Benvinguda i preparació de l'espai de les jornades. Primers tallers.

Tarda:

Debat “El Kaos i lo salvatje” animado por XXX.DIUMENGE 9 DE SETEMBRE

Matí:

Debat: “Una anticivilització no primitivista” animat per Wolfi de Willfull Desobedience.

Tarda:

Tallers.DILLUNS 10 DE SETEMBRE

Matí:

Debat: “El canvi global, una oportunitat per a l'autoritarisme”

Tarda:

Tallers.DIMARTS 11 DE SETEMBRE

Matí:

Debat: “Post ecologisme. Per una ecologia sense romanticismes:”

Tarda:

Tallers.De moment tenim preparats els següents tallers:

"La teva salut a les teves mans o l'autodeterminació de la salut"

"Tècniques de relaxació i de relaxació corporal"

"Taller de riure"

"Aproximació a les nanotecnologies"

"Fabricació casolana de sabó"

"Taller d'intrusió"

"Criptografia i PGP"Segurament podrem afegir un taller per fer pa.

Si algú vol proposar i fer-se càrrec d'un debat o taller, s'hauria de posar en contacte amb nosaltres per organitzar-ho amb temps.

Esperem que les trobades siguin un temps per compartir xerrades, habilitats, emocions, teories...ATENCIÓ!!

Hi ha més informació a http://anticiv.blogspot.com i hem muntat un forum que gira sobre els 4 temes que centraran el debat de les jornades:
kaos, anticiv no primitivista, canvi global y post-ecologisme a www.nodo50.org/llavors . Així podreu participar des d'ara mateix.RECORDEM!!!

Cal portar:

Tenda

Sac de dormir

Plat, got i cobertsTota la resta ho organitzarem nosaltres per a facilitar les coses.S'agrairà la traducció de la convocatòria a qualsevol altra llengua i la difusió a qualsevol mitjà.

________________________________________


PROGRAMA PROVISIONAL DE LOS ENCUENTROS ANTICIVILIZACIÓN 2007
8, 9, 10 y 11 de septiembre.


Las actividades se dividen en debates y talleres, de momento fijamos los debates y los talleres se irán distribuyendo según la dinámica de los encuentros.SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Bienvenida y preparación del espacio para las jornadas. Primeros talleres.

Tarde:

Debate “El Kaos y lo salvaje” animado por XXX.DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “Una anticivilización no primitivista” animado por Wolfi de Willfull Desobedience.

Tarde:

Talleres.LUNES 10 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “El cambio global, una oportunidad para el autoritarismo”

Tarde:

Talleres.MARTES 11 DE SEPTIEMBRE

Mañana:

Debate: “Post ecologismo. Por una ecología sin romanticismos:”

Tarde:

Talleres.

De momento tenemos preparados los siguientes talleres:

“Tu salud en tus manos o la autodeterminación de la salud”

“Técnicas de relajación y de relación corporal”.

“Taller de risa”

“Aproximación a las nanotecnologías”

“Fabricación casera de jabón”

“Taller de intrusión”

“Criptografía y PGP”

Y seguramente podremos añadir un taller para hacer pan.

Si alguien quiere proponer y hacerse cargo de un debate o taller, que se ponga en contacto con nosotros para organizarlo con tiempo.

Esperamos que los encuentros sean un tiempo para compartir charlas, habilidades, emociones, teorías, ...

ATENCIÓN!!

Hay más información en http://anticiv.blogspot.com y hemos montado un foro de debate entorno a los 4 temas que centraran el debate en las jornadas: kaos, anticiv no primitivista, cambio global y post-ecologismo en www.nodo50.org/llavors. Así podrán participar desde ahora mismo los impacientes y también los que no puedan venir al encuentro.

RECORDAMOS!!

Es necesario traer:

Tienda

Saco de dormir

Plato, vaso y cubiertos

Y todo lo demás lo organizaremos nosotros para facilitar las cosas.

Se agradecerá la traducción de la convocatoria a cualquier otra lengua y su difusión por cualquier medio.